About Digital Humanities

 

Digital Humanities in Estonia

Kuidas ‘digi’ muudab humanitaariat? – Liina Lindström, Andres Kimber, Artjoms Šela ja Aigi Rahi-Tamm, Infoühiskonna keskuse veebiseminar, 19.09.2017

Valdkondade vastasseis? Digihumanitaaria – see ongi tänane humanitaaria – Liina Lindström ja Kristel Uiboaed, Novaator, 07.06.2017

Noppeid digihumanitaariast I – Märt Väljataga, Vikerkaare blogi, jaanuar 2017

Noppeid digihumanitaariast II – Aro Velmet, Vikerkaare blogi, jaanuar 2017

Noppeid digihumanitaariast III – Marek Tamm, Vikerkaare blogi, jaanuar 2017

Eesti digikultuuri poliitika rahvusvahelises ruumis: areng ja kitsaskohad – Indrek Ibrus, Eesti inimarengu aruanne 2016/2017

Filoloogia vabastamine Exceli käest – Tiit Hennoste, Keel ja Kirjandus, 2016, 8–9

  

Tools

TAPoR 3 – Text Analysis Portal for Research.

  

Organisations

Eesti Digitaalhumanitaaria Selts

Digital Humanities Now

Alliance of Digital Humanities Organizations

European Association for Digital Humanities

Digital Humanities in the Nordic Countries

  

Research journals

Digital Scholarship in the Humanities 

Digital Humanities Quarterly - open-access

 

Blogs

Digital Scholarship in the Humanities

Digital Humanities, Not