HV õppejõudude arutelupäev "Digipädevused humanitaarias: Mis, kuidas ja miks?"

Date: 
30.10.2020 10:00 to 17:00

Location: 
Uppsala 10 – 229, Tartu (haridusuuenduskeskus, vana anatoomikum, vasak tiib) ja Zoom

 

Registreerimisvorm on SIIN.
Zoomi link on SIIN. Meeting ID: 824 8575 4021. Passcode: 107913.

 

MIS? Mis on digipädevused? Sihid ja ootused.
10.00–10.10 Aune Valk: tervitussõnad
10.10–10.35 Tanel Mällo "Digipädevus ülikoolis – põgenemine abstraktsusest"
10.35–11.00 Mario Mäeots, Liina Lindström, Jane Klavan "HV sisseastujate digipädevused ja -hoiakud"
11.00–11.20 Arvi Tavast (EKI) "Mis peaks juhtuma, et ma tahaksin humanitaari tööle võtta"
11.20–11.40 Kristel Uiboaed (Klaus) "Mis võiks (digi)humanitaariast väljaspool ülikooli kasu olla?"
11.40–12.05 kohvi- ja sirutuspaus


KUIDAS? Õppejõu vaade digipädevuste õpetamisele (head näited)
12.05–12.25 Virginia Rapún Mombiela "Teaching digital strategies"
12.25–12.45 Joshua Wilbur "Exposing beginners to digital data"
12.45–13.05 Artjoms Šela "Digital Humanities are not Tools: scientific training in the time of data"
13.05–13.25 Peeter Tinits "Digihumanitaaria häkatonist"
13.25–14.00 lõunapaus 

14.00–14.20 Liina Lindström "Digihumanitaaria kõrvalerialast"
14.20–14.40 Marge Käsper "DigComp ja keelepraktika ühe MOOCi näitel"
14.40–15.00 Kadri Novikov "Antiikkeelte ja -kultuuride õppekavas omandatavad erialased digipädevused"
15.00–15.20 Lilian Neerut "Ka pime kana leiab tera. Infopädevuse kursused TÜ raamatukogus"
15.20–15.40 kohvi- ja sirutuspaus


MIKS? Millised väljundid?
15.40–16.00 Kadri Steinbach "Kultuur ja digipädevused – mida ja miks õpetada?"
16.00–16.20 Kadri Tooming "Digipädevused Rahvusarhiivi tööle kandideerides ja arhiivimaterjale uurimistöös kasutades"
16.20–16.40 Reelika Saar "Digipädevuse olulisusest tõlkijate igapäevatöö näitel"
16.40–17.00 Lõpetamine: mis sõnum kaasa võtta?