Balti digimeetodite suvekool / Baltic Summer School of Digital Humanities "Digital Methods in Humanities and Social Sciences"

Date: 
23.08.2021 (All day) to 26.08.2021 (All day)

Location: 
Tallinn; online

[English below.] Palume jagada, kus huvilisi on. Please share with interested participants.

---

Tere kõik,

23.-26. augustil 2021 toimub Balti digihumanitaaria suvekool “Digimeetodid humanitaar- ja sotsiaalteadustes” Eesti Rahvusraamatukogus, Tallinnas. Suvekool järgneb varasematele BSSDH ja DigMet suvekoolidele, seekord on pandud lisarõhku ka mäluasutustele.

Suvekoolis on 9 töötuba, mille vahel valida, 4 plenaarloengut veebis ja lisaks ka tudengipäev uurimismeetodite täpsemaks aruteluks. Registreerimida saab suvekooli kodulehel. Töötubade osalemiskohad on piiratud ja sõltuvad hetkel kehtivate Covid-19 piirangute ulatusest. Kool toimub hübriidformaadis, on võimalik osaleda ka täielikult veebi vahendusel.

Plenaaresinejad

 • Richard McElreath
 • Mila Oiva
 • Jonas Nölle
 • Dong Nguyen

Töötoad

 • Peeter Tinits - Sissejuhatus R-i ja Tidyverse-i
 • Kristiina Vaik - Sissejuhatus loomuliku keele töötlusesse kasutades Pandas, Spacy and Stanza pakette
 • Andmehaldus: Avatud teadus ja FAIR andmed
 • Andres Karjus - Andmete visualiseerimine R-iga
 • Tuomo Hiippala - Sissejuhatus sotsiaalmeediaandmete uurimisse
 • Leo Lahti, Iiro Tiihonen - Bibliograafiliste andmete arvutuslik harmoniseerimine
 • Bodo Winter - Sissejuhatus segamudelitesse ja Bayes’i statistikasse
 • Mahendra Mahey - Uurimisküsimuste lahendamine arvutusliku mõtlemise läbi
 • Osma Suominen - Sissejuhatus Annifi automaatse märksõnastamise tööriista
 • Tudengisessioon: uurimismeetodite arutelud

Doktorandid, magistrandid ja nende juhendatavad kõigist humanitaar- ja sotsiaalteaduste aladelt on teretulnud. Ka mitte-õppijatest uurijad ja spetsialistid seotud valdkondadest ja mäluasutustest on kutsutud osalema.

Osalemise eest võib saada 2 ECTS punkti, 1 lisa ECTS punkti võivad saada doktorandid, kes esitlevad oma tööd tudengisessioonil. Suvekoolis osalemise eest tasu ei nõuta. Suvekool on inglise keeles.

Informatsiooni saab suvekooli kodulehelt: https://www.nlib.ee/digital-humanities-tallinn-2021 

Olete oodatud!

Korraldajad

---

Dear all,

On August 23-26, 2021, the Baltic Summer School of Digital Humanities “Digital Methods in Humanities and Social Sciences“ will take place at the National Library of Estonia, Tallinn. The series follows past events of BSSDH and DigMet, this time with extra content for GLAM institutions.

The summer school features 9 workshops to choose from, 4 online keynote lectures, and extra student sessions for troubleshooting research methods. Please register to attend on the summer school website. Spaces are limited in workshops and subject to Covid-19 related constraints. The school takes place in hybrid format, fully online participation is also possible.

Keynote speakers 

 • Richard McElreath
 • Mila Oiva
 • Jonas Nölle
 • Dong Nguyen

Workshops

 • Peeter Tinits - Introduction to R and Tidyverse
 • Kristiina Vaik - Introduction to natural language processing using Pandas, Spacy and Stanza
 • Data management: Open Science and FAIR data
 • Andres Karjus - Exploring and visualizing your data using R
 • Tuomo Hiippala - An introduction to doing research using social media data
 • Leo Lahti, Iiro Tiihonen - Computational harmonization of bibliographic data
 • Bodo Winter - Introduction to linear mixed models and Bayesian inference
 • Mahendra Mahey - Solving research questions through computational thinking around experimentation with digital collections / data
 • Osma Suominen - Introduction to the Annif automated indexing tool
 • Student session: research methods troubleshooter

PhD and MA students as well as supervisors from all fields of humanities and social sciences are welcome. Researchers and specialists working in relevant positions as well as guests from memory institutions are also invited to attend.

2 ECTS can be awarded for full attendance, additional 1 ECTS for PhD students presenting in the Student Sessions workshop. Participation in the summer school is free of charge.

For additional information, please visit School’s website at: https://www.nlib.ee/digital-humanities-tallinn-2021 

All welcome!

The organizers