Digital Data in the Service of Cultural Heritage - workshop and hackathon

Date: 
24.11.2021 (All day) to 25.11.2021 (All day)

Location: 
Zoom

 

Digiandmed kultuuripärandi teenistuses - töötuba ja häkaton, 24-25.11.2021

Eesti Meremuuseum ja Tallinna Ülikool kutsuvad pärandi, kultuuri, ajaloo ja digihumanitaaria valdkonna teadlasi ja praktikuid töötuppa „Digiandmed kultuuripärandi teenistuses”, mis toimub 24.–25. novembril 2021 Tallinnas Zoom´i vahendusel. Üritus hõlmab põnevaid ettekandeid tööstuse ja akadeemiliste ringkondade esindajatelt, valikut uurimuslikke esitlusi, praktiliste digioskuste töötuba ja ajalooandmete häkatoni.

Mõlemad päevad algavad peaesinejate ettekannetega: Pat Tanner (Traditional Boats of Ireland Project) keskendub andmehõive kasutamisele digitaalsetes rekonstruktsioonides ja Maximillian Schich (CUDAN Open Lab, Tallinna Ülikool) käsitleb 25. novembril toimuva töötoa kontekstis kultuuriandmete analüüsi. Esimese päeva ettekanded käsitlevad suurandmete analüüsi, haldamise ja kasutamise eri aspekte kultuuripärandi uurimisel ja hoidmisel erinevates keskkondades.

Andres Karjuse (CUDAN Open Lab, Tallinna Ülikool) korraldatava teisel päeval toimuva andmehäkatoni töötoa eesmärk on luua viljakas pinnas edaspidiseks koostööks, tuues kokku valdkonnateadmised digihumanitaaria ja kultuuriandmete analüütika tehnilise oskusteabega. Häkaton algab algajasõbraliku praktilise töötoaga, mille eesmärk on tuua kokku inimesed mitmesugustelt erialadelt, aidates neil leida ühise (programmeerimis)keele. Registreerimine on avatud kuni 22.11.

Pandeemia tõttu korraldatakse töötuba Zoomis. Kõiki esitlusi kantakse üle, võimaldades publikul veebis küsimusi ja kommentaare esitada. Üritus toimub inglise keeles. Kava, häkatoni kirjeldus ja registreerimine: https://meremuuseum.ee/workshop2021

---

Digital Data in the Service of Cultural Heritage - workshop and hackathon, 24-25.11.2021

The Estonian Maritime Museum and Tallinn University are pleased to invite scholars and those interested in the fields of heritage, culture, history, and digital humanities to the workshop “Digital Data in the Service of Cultural Heritage”, taking place on 24-25 November 2021 in Tallinn, Estonia via Zoom. The workshop will feature two keynote lectures, nine research presentations, a practical digital skills workshop, and a historical data hackathon.

Two scholars have been invited to deliver keynote lectures. On the 24th of November, Pat Tanner (Traditional Boats of Ireland Project) will focus on the use of data capture for digital reconstructions. On the 25th of November, Maximillian Schich (CUDAN Open Lab, Tallinn University) will discuss cultural data analytics in the context of the workshop.

Research presentations will be made on the first day of the workshop. Nine scholars will present on various aspects of analysing, managing, and using digital data to study and maintain cultural heritage in different environments.

The second day of the workshop is organized by Andres Karjus (CUDAN Open Lab, Tallinn University). It starts with a beginner-friendly practical lesson to provide participants with a common (programming) language, which they will then apply to historical data provided for the hackathon. Registration is open until 22.11.


Due to the ongoing COVID-19 pandemic, the workshop and hackathon are organized in an online format. All the talks will be broadcasted online, allowing for questions and comments from the online audience. Programme, more info on the hackathon and registration, see here: https://meremuuseum.ee/workshop2021/