Tartu "Digital methods in humanities and social sciences" summer school

Date: 
24.08.2020 (All day) to 27.08.2020 (All day)

Location: 
Online, University of Tartu

 

 

Suvekool "Digital Methods in Humanities and Social Sciences" toimub 24.27. augustil Tartus.

 

Osalevad sotsiaal- ja humanitaarteaduste doktorandid, magistrandid, nende juhendajad ja õppejõud ning teised teadustöötajad. Eesmärk on anda ülevaade analüüsimeetoditest ning metodoloogilistest põhimõtetest (digitaalsete) andmetega töötamisel sotsiaal- ja humanitaarteadustes. Suvekoolis on neli plenaarloengut oma ala juhtivatelt ekspertidelt ning üheksa praktilist töötuba, mis käsitlevad näiteks andmete analüüsimist ja visualiseerimist, agendipõhist mudeldamist ning veebi kraapimist. 

 

Täies mahus osalemise eest on võimalik saada 2 EAP.

 

Täiendav info: digitalmethods.ut.ee

 

Kontakt: Ann Siiman (ann.siiman@ut.ee), Andres Kimber (andres.kimber@ut.ee)

 

Üritust finantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA).

 

 

**********************

 

Summer school "Digital Methods in Humanities and Social Sciences" is taking place August 2427 in Tartu.

 

PhD and MA students, their supervisors and researchers from all fields of humanities and social sciences will attend. The summer school provides a glimpse into analysis methods and methodological principles for working with (digital) data in humanities and social sciences. There are four keynote lectures by leading experts in their fields and nine practical workshops focusing on, for example, data analysis and visualisation, agent-based modeling and web-scraping.

 

Full participation can be awarded with 2 ECTS.

 

Additional information: digitalmethods.ut.ee 

 

Contact: Ann Siiman (ann.siiman@ut.ee), Andres Kimber (andres.kimber@ut.ee)

 

The event is financed by the European Regional Development Fund (University of Tartu ASTRA Project PER ASPERA).