Tartu "Digital methods in humanities and social sciences" summer school

Date: 
24.08.2020 (All day) to 27.08.2020 (All day)

Location: 
Online, University of Tartu

 

Suvekool "Digital Methods in Humanities and Social Sciences" toimub 24.–27. augustil Tartus ja osaliselt veebis. 

Osalema on oodatud humanitaar- ja sotsiaalteaduste doktorandid, magistrandid, nende juhendajad ja õppejõud ning teised teadustöötajad. Eesmärk on anda ülevaade analüüsimeetoditest ning metodoloogilistest põhimõtetest (digitaalsete) andmetega töötamisel humanitaar- ja sotsiaalteadustes. Suvekoolis on kaheksa praktilist töötuba, mis käsitlevad näiteks tekstide ja veebiandmete analüüsimist ja visualiseerimist. Kõik neli plenaarettekannet toimuvad veebis.

Täies mahus osalemise eest on võimalik saada 2 EAP.

Registreerimine avatakse peagi, suvekooli koduleht digitalmethods.ut.ee täieneb.

Kontakt: Ann Siiman, ann.siiman@ut.ee, Andres Kimber, andres.kimber@ut.ee

 

Üritust toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA).

*********************'

Summer school "Digital Methods in Humanities and Social Sciences" will take place from August 24-27 in Tartu and partially online.

PhD and MA students, their supervisors and researchers from all fields of humanities and social sciences are invited to attend. The summer school provides a glimpse into analysis methods and methodological principles for working with (digital) data in humanities and social sciences. There are 8 practical workshops focusing, for example, on analyzing and visualizing text and data. The 4 keynote lectures will all be online.

Full participation can be awarded with 2 ECTS credits.

Registration will be opened soon and more information will be added to digitalmethods.ut.ee.

Contact: Ann Siiman, ann.siiman@ut.ee, Andres Kimber, andres.kimber@ut.ee

 

The event is supported by the European Regional Development Fund (University of Tartu ASTRA Project PER ASPERA).