Keele ja Kirjanduse erinumber "Digihumanitaaria Eestis" - üleskutse kaastööks

Date: 
29.06.2020 (All day) to 07.09.2020 (All day)

Paneme kokku ajakirja Keel ja Kirjandus erinumbrit teemal "Digihumanitaaria Eestis". Meie eesmärgiks on tutvustada laiemale lugejaskonnale, mis on digihumanitaaria, mida põnevat selles valdkonnas Eestis tehakse ning mida annab “digi” juurde humanitaariale. Erinumber ilmub 2021. aasta 8/9. numbrina.

Kaastöö võib olla mõne meetodi üldisem tutvustus koos näidetega, konkreetse uurimisküsimuse lahendamine või juhtumi analüüs. Fookus võiks olla küsimusel, mida digihumanitaaria meetoditega lahendada saab ja mis sellest kasu on. Kuna tegemist on laiemat lugejaskonda hõlmava kogumikuga, võiks meetodi tehnilise poole lahtikirjutamist olla pigem vähe.  

Kaastöö pikkus võiks olla 40 000 täheruumi. Kaastööd läbivad tavapärase KK eelretsenseerimise protsessi. Artikleid ootame 1. veebruariks 2021.

Palun anna hiljemalt 7. septembriks 2020 teada, kui oled huvitatud kaastöö esitamisest saates lühikese abstrakti (maksimaalselt 500 sõna) planeeritavast kaastööst aadressile: jane.klavan@gmail.com

Abstraktide põhjal teeme erinumbri artiklite lõpliku valiku. 

Erinumbri toimetajad

Liina Lindström, Jane Klavan, Peeter Tinits