Parima digihumanitaaria-alase lõputöö stipendium (600 eurot)

Date: 
15.09.2021 (All day)

 

Statuut

Digihumanitaaria ja Infoühiskonna Keskus kuulutab välja konkursi 2020/21. õa parima digihumanitaaria-alase lõputöö (bakalaureuse- või magistritöö) leidmiseks.

Lõputöö peab vastama järgmistele tingimustele ehk see:

  • on iseseisev empiiriline uurimus, mis lahendab mingit uurimisküsimust, tuginedes digitaalsena sündinud või digitaliseeritud materjalidele/andmetele,
  • rakendab kasutatavate materjalide/andmetega digimeetodeid ja -vahendeid, mis võimaldavad materjale/andmeid töödelda, visualiseerida või analüüsida kvantitatiivselt või kvalitatiivselt uudsel viisil, panustades nii digihumanitaaria-alasesse teadustöösse,
  • on kaitstud Tartu Ülikoolis humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas.

Lõputöö esitatakse koos juhendaja hinnanguga tööle, töö kvaliteedile ja seostele digihumanitaariaga.

Lõputöö ja juhendaja allkirjaga hinnang esitatakse elektrooniliselt 15. septembriks 2021 Digihumanitaaria ja Infoühiskonna Keskuse koordinaatorile Ann Siimanile (ann.siiman@ut.ee).

Lõputöid hindab kolmeliikmeline komisjon, kes võtab arvesse uurimisküsimuse ja -meetodite uuenduslikkust ning töö üldist kvaliteeti. Otsus tehakse 1. novembriks.

Preemia suurus on 600 eurot. Keskus pakub võimalust oma töö tulemusi laiemalt tutvustada.

 

Lisainfo:
Ann Siiman
ann.siiman@ut.ee

digihumanitaaria-alase_loputoo_stipendium.pdf200 KB