Töötuba "LaTeX algajatele"

Date: 
21.11.2019 12:15 to 15:45

Location: 
Jakobi 2 – 105 (arvutiklass)

 

Keeleteaduse doktorant Mari Aigro tutvustab 21. novembril Jakobi 2 – 105 kl 12.15–15.45 kirjastussüsteemi LaTeX. LaTeX on omalaadne alternatiiv sellistele kirjutussüsteemidele nagu Microsoft Word, Libre Office või iWork Pages. Kuigi see sai alguse matemaatikute initsiatiivist, siis viimastel aastakümnenditel on süsteem saanud populaarseks ka teiste elualade esindajate hulgas, sest LaTeX on vabavaraline, loob ilusa küljendusega dokumente ning on mitme tehnilise aspekti poolest mugavam kui nimetatud programmid. LaTeXiga kaasneb küll teatav õpikurv, kuid alustamine on lihtsam, kui seda teha koos.

Koolitus hõlmab järgnevaid teemasid: 1) LaTeX-i installeerimine, 2) Dokumendiklassid ja struktuur, 3) Jooniste, piltide ja tabelite kasutamine, 4) Kirjanduse loetelu vormistamine (BibTeX), 5) Dokumendi küljendus: veerised, päised, jalused, 6) Lingvistika LaTeXis: glossid, sõltuvusskeemid ja IPA, 7) Esitluste vormistamine (Beamer).

Koolitus toimub arvutiklassis, kuid kui põhiline töövahend on hoopis sülearvuti, siis võtke see kaasa.

Paremaks korralduseks palume osalistel end registreerimisvormi kirja panna.

Kõik huvilised on oodatud!