Digihumanitaaria kõrvaleriala

ArvutiklassDigihumanitaaria kõrvaleriala on mõeldud kõigile humanitaarvaldkonna bakalaureuseüliõpilastele, kes soovivad täiendada oma IT-alaseid tehnilisi oskusi ning seostada neid humanitaarteaduste uurimisküsimuste ja andmetega. Ühtlasi annab kõrvaleriala lisapädevused töötamaks tänapäeva infoküllases ning andmestunud maailmas, kus üha enam on vaja ka ise veidi programmeerida, andmeid töödelda, andmebaase planeerida või koostada või vähemalt kõigest sellest paremini aru saada. Digihumanitaaria ei ole päris omaette distsipliin, vaid pakub pigem tehniliste oskuste arendamise võimalust ning rakendamist oma erialal. Digihumanitaaria kohta saab lugeda Novaatorist: Valdkondade vastasseis? Digihumanitaaria – see ongi tänane humanitaaria. Vaata ka digihum.ut.ee/viited.

Kõrvaleriala on ÕIS-is leitav eesti ja soome-ugri keeleteaduse bakalaureuseõppekava alt.

Digihumanitaaria kõrvaleriala koosneb infotehnoloogia suunamoodulist, mis koosneb arvutiteaduse instituudi pakutavatest ainetest, ning digihumanitaaria erialamoodulist ja valikmoodulist. Mooduleid võib võtta paralleelselt. Infotehnoloogia suunamooduli eesmärk on anda sissejuhataval tasemel teadmised ja oskused infotehnoloogia valdkonnas. Digihumanitaaria erialamoodul on humanitaariakesksem ning annab teadmised ja oskused infotehnoloogia rakendamisel humanitaarvaldkonna andmetele. Suunamoodulit ja erialamoodulit soovitame võtta paralleelselt; suunamooduli sees on siiski arvutiteaduste instituudi soovitatud järgnevus. Kursusi saab võtta ka ükshaaval.

Digihumanitaaria aineid õpetavad vastavate teemadega tegelevad inimesed humanitaarteaduste valdkonnast: nooremteadur Maarja-Liisa Pilvik, vanemteadur Pärtel Lippus, vanemteadur Meelis Friedenthal, külalislektor Artjoms Šela, arheoloogia doktorant ja digihumanitaaria projektijuht  Andres Kimber, digihumanitaaria spetsialist Peeter Tinits, dotsent Liina Lindström, lektor Siim Orasmaa jt.

Rohkem infot digihumanitaaria kõrvaleriala kohta saab Liina Lindströmilt (liina.lindstrom@ut.ee) ja Ann Siimanilt (ann.siiman@ut.ee).


Kõrvaleriala moodustavad kolm moodulit

 

Suunamoodul: Infotehnoloogia (24 EAP)

 • MTAT.03.010 Arvutikäsitusõpetus (3 EAP)
 • MTAT.07.028 Infoturve (3 EAP)
 • MTAT.08.006 Operatsioonisüsteemid (3 EAP)
 • MTAT.03.105 Sissejuhatus andmebaasidesse (3 EAP)
 • MTAT.03.236 Programmeerimise alused (3 EAP)
 • MTAT.03.256 Programmeerimise alused II (3 EAP)
 • MTAT.03.297 Veebilehtede loomine (3 EAP)
 • MTAT.03.132 Multimeedia (3 EAP)

 

Mooduli ainete läbimise järjekord:

1. MTAT.03.010 Arvutikäsitusõpetus; MTAT.08.006 Operatsioonisüsteemid

2. MTAT.03.105 Sissejuhatus andmebaasidesse; MTAT.03.236 Programmeerimise alused; MTAT.03.297 Veebilehtede loomine; MTAT.07.028 Infoturve

3. MTAT.03.132 Multimeedia; MTAT.03.256 Programmeerimise alused II

 

Erialamoodul: Digihumanitaaria (24 EAP)

 • HVHV.00.002 Sissejuhatus digihumanitaariasse (3 EAP)
 • HVEE.01.006 Suurte tekstiandmete töötlemine ja analüüs humanitaarteadustes (3EAP) või HVEE.04.007 Tekstikorpused ja nende analüüs (3 EAP)
 • HVEE.04.006 Sissejuhatus R-i ja andmestruktuuridesse (3 EAP)
 • HVAJ.02.003 Ajaloo andmebaasid (3 EAP)
 • HVHV.00.001 Geoinfosüsteemide rakendusvõimalused humanitaarteadustes (3 EAP)
 • FLFL.00.009 Kvantitatiivse andmeanalüüsi alused humanitaarteadlastele ja rakendustarkvara R (3 EAP) (Soovituslik on eelnevalt läbida aine  HVEE.04.006 Sissejuhatus R-i ja andmestruktuuridesse)
 • HVEE.00.009 Digihumanitaaria seminar (3 EAP)
 • HVHV.00.007 Paberilt arvutisse (3 EAP)

 

Valikmoodul: Digihumanitaaria (12 EAP)

 • HVVK.14.128 Arvutigraafika - pilditöötlus Photoshop'is (3 EAP)
 • HVEE.00.010 Digihumanitaaria praktika (6 EAP)
 • HVEE.04.004 Eesti keele töötlus Pythonis (6 EAP) (eeldusained MTAT.03.236 Programmeerimise alused, MTAT.03.256 Programmeerimise alused II)
 • HVVK.14.015 Tarbegraafika kujundus vektorprogrammides (3 EAP)
 • HVVK.14.051 Digitaalmaali alused (3 EAP)
 • HVVK.14.014 Digitaalne fotograafia (3 EAP)
 • HVVK.14.021 Arvutigraafika (3 EAP)
 • HVVK.14.130 Arvutigraafika - kujundusgraafika vabavaraga (3 EAP)
 • HVVK.14.129 Videokursus vabavaraga (3 EAP)
 • HVVK.14.113 Klassikaline animatsioon (3 EAP)
 • SVUH.00.034 Sissejuhatus internetiuuringutesse (6 EAP)
 • FLAJ.02.137 Digitaalne arhiivindus ja dokumendihaldus (3 EAP)