Kontakt

Keskuse juhataja Liina Lindström (liina.lindström@ut.ee)

Digihumanitaaria projektijuht Andres Kimber (andres.kimber@ut.ee)

Keskuse meililist on digihum@lists.ut.ee. Liitu aadressil lists.ut.ee