Kontakt

Keskuse juhataja Liina Lindström (liina.lindström@ut.ee)

Digihumanitaaria projektijuhid Ann Siiman (ann.siiman@ut.ee) ja Andres Kimber (andres.kimber@ut.ee)

Keskuse meililist on digihum@lists.ut.ee. Üliõpilaste meililist on dh.tudeng@lists.ut.ee. Liitu aadressil lists.ut.ee.