Õppevahendid

HITSA projektis "IKT-alase võimekuse suurendamine ning digihumanitaaria arendamine Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas" loodud õppevahendid:

HITSA logo

sotsiaalmeediapohise_uurimistoo_juhend_maili_pilt_2020.pdf475 KB
digitaalsed_tekstiandmed_ja_korpuslingvistika.pdf405 KB