MA valikmoodul

Digihumanitaaria valikmooduli kursuste eesmärk on anda ülevaade digitaalsetest ja arvutuslikest võimalustest, meetoditest ja lähenemistest humanitaarias. Moodul on eelkõige mõeldud magistrantidele ja doktorantidele. Ainetele on oodatud ka bakalaureuseastme üliõpilased.

Valikmooduli kursused on suurepärane võimalus õppida kasutama tänapäevaseid võimalusi oma uurimistöös! Kursused on praktikapõhised ning neis õpitakse andmeanalüüsi, programmeerimist, andmebaaside kasutamist ja ruumiandmete rakendusvõimalusi. Enamikul kursustest ei eeldata teemaga varasemat kokkupuudet. Kursused läbinu omandab esmased praktilised oskused, mis leiavad rakendust nii erialasiseselt kui -väliselt. 

Praegu on valikmoodul leitav ÕIS-is eesti ja soome-ugri keeleteaduse magistriõppe õppekava alt. See on aga avatud kõigile huvilistele, kuna käsitletavaid võimalusi saab rakendada igal erialal. Moodulit võib läbida tervikuna või võtta ka üksikuid kursusi.

Valikmooduli kursused

2023/24. õa sügise valikmooduli kursused

"Methods of extracting keywords and topics from text collections" (Maciej Eder)

The workshop will offer an introduction to information extraction methods from collections of written texts.
Digihumanitaaria demopäev 2023

Digihumanitaaria demopäeval tutvustati üliõpilastele digihumanitaaria kõrvaleriala

DIGIHUMi ettekanne: Andra Siibak

"From artificial intelligence to artificial stupidity. Mapping the dominant enthusiasms and concerns related to the use of AI technologies in education"