Autor:
Freepik

BA kõrvaleriala

Digihumanitaaria kõrvaleriala on mõeldud kõigile humanitaarvaldkonna bakalaureuseüliõpilastele, kes soovivad täiendada oma IT-alaseid tehnilisi oskusi ning seostada neid humanitaarteaduste uurimisküsimuste ja andmetega. Kõrvaleriala on ÕIS-is leitav eesti ja soome-ugri keeleteaduse bakalaureuseõppekava alt.

Digihumanitaaria kõrvaleriala koosneb infotehnoloogia suunamoodulist, digihumanitaaria erialamoodulist ja digihumanitaaria valikmoodulist (vt aineid, vajutades all "Kõrvaleriala moodulid")Mooduleid võib võtta paralleelselt. Infotehnoloogia suunamooduli eesmärk on anda sissejuhataval tasemel teadmised ja oskused infotehnoloogia valdkonnas. Digihumanitaaria erialamoodul on humanitaariakesksem ning annab teadmised ja oskused infotehnoloogia rakendamisel humanitaarvaldkonna andmetele. Suunamoodulit ja erialamoodulit soovitame võtta paralleelselt. Kursusi saab võtta ka ükshaaval vabaainetena.

Digihumanitaaria aineid õpetavad vastavate teemadega tegelevad inimesed humanitaarteaduste valdkonnast: teadur Maarja-Liisa Pilvik, kaasprofessor Pärtel Lippus, kaasprofessor Meelis Friedenthal, digihumanitaaria spetsialist Peeter Tinits, digihumanitaaria lektor Joshua Wilbur, professor Liina Lindström, lektor Siim Orasmaa jt.

Kõrvaleriala moodulid

2023/24. õa sügise kursused

"Methods of extracting keywords and topics from text collections" (Maciej Eder)

The workshop will offer an introduction to information extraction methods from collections of written texts.
Digihumanitaaria demopäev 2023

Digihumanitaaria demopäeval tutvustati üliõpilastele digihumanitaaria kõrvaleriala

DIGIHUMi ettekanne: Andra Siibak

"From artificial intelligence to artificial stupidity. Mapping the dominant enthusiasms and concerns related to the use of AI technologies in education"