Digihumanitaaria kõrvaleriala moodustavad kolm moodulit

2024/25. õa õppekava:

Suunamoodul: Infotehnoloogia (24 EAP)

 • OIAO.06.050 Infopädevuse alused (3 EAP)
 • MTAT.07.028 Infoturve (3 EAP)
 • MTAT.03.132 Multimeedia (3 EAP)
 • MTAT.08.006 Operatsioonisüsteemid (3 EAP)
 • MTAT.03.236 Programmeerimise alused (3 EAP)
 • HVEE.04.028 Programmeerimine Pythonis tekstiandmetega (3 EAP) (eeldusaine "Programmeerimise alused")
 • MTAT.03.105 Sissejuhatus andmebaasidesse (3 EAP)
 • MTAT.03.297 Veebilehtede loomine (3 EAP)

Erialamoodul: Digihumanitaaria (24 EAP)

 • HVAJ.02.003 Ajaloo andmebaasid (3 EAP) (soovitatavalt kõrvaleriala 2. või 3. aastal)
 • HVEE.00.009 Digihumanitaaria seminar (3 EAP) (soovitatavalt kõrvaleriala 2. või 3. aastal)
 • HVHV.00.001 Geoinfosüsteemide rakendusvõimalused humanitaarteadustes (3 EAP) (soovitatavalt kõrvaleriala 2. või 3. aastal)
 • FLFL.00.009 Kvantitatiivse andmeanalüüsi alused humanitaarteadlastele ja rakendustarkvara R (3 EAP) (soovitatavalt võtta enne "Sissejuhatus R-i ja andmestruktuuridesse")
 • HVEE.04.006 Sissejuhatus R-i ja andmestruktuuridesse (3 EAP) (soovitatavalt kõrvaleriala 1. aastal)
 • HVHV.00.002 Sissejuhatus digihumanitaariasse (3 EAP) (soovitatavalt kõrvaleriala 1. aastal)
 • FLAJ.02.150 Teabekogude moodustamine ja kirjeldamine (3 EAP) (soovitatavalt kõrvaleriala 2. või 3. aastal)
 • HVEE.04.007 Tekstikorpused ja nende analüüs (3 EAP) (soovitatavalt kõrvaleriala 1. aastal)

Valikmoodul: Digihumanitaaria (12 EAP)

 • HVLC.00.017 Andmepõhise humanitaaria projekt (6 EAP) (soovitatavalt kõrvaleriala 2. või 3. aastal)
 • HVVK.14.021 Arvutigraafika (3 EAP) (õppetöö Viljandis)
 • HVEE.00.010 Digihumanitaaria praktika (3 või 6 EAP)
 • LTAT.01.008 Digihumanitaaria teadusseminar (3 EAP) (soovitatavalt kõrvaleriala 2. või 3. aastal)
 • SVUH.00.276 Digikultuurid ja -kommunikatsioon (6 EAP)
 • LTAT.00.020 Digitaalne maailmapilt (6 EAP)
 • HVEE.04.004 Eesti keele töötlus Pythonis (6 EAP) (soovitatavalt kõrvaleriala 2. või 3. aastal, vaja on programmeerimise eeldusainet)
 • SHZU.05.033 Infoühiskonna aktuaalsed teemad (3 EAP)
 • LTAT.05.031 Kasutajakogemus digitoodetes - sõnaline ja visuaalne disain (3 EAP)
 • HVHV.00.007 Paberilt arvutisse (3 EAP) (loetakse üle aasta)

2023/24. õa õppekava:

Suunamoodul: Infotehnoloogia (24 EAP)

 • OIAO.06.050 Infopädevuse alused (3 EAP)
 • MTAT.07.028 Infoturve (3 EAP)
 • MTAT.03.132 Multimeedia (3 EAP)
 • MTAT.08.006 Operatsioonisüsteemid (3 EAP)
 • MTAT.03.236 Programmeerimise alused (3 EAP)
 • HVEE.04.028 Programmeerimine Pythonis tekstiandmetega (3 EAP) (eeldusaine "Programmeerimise alused")
 • MTAT.03.105 Sissejuhatus andmebaasidesse (3 EAP)
 • MTAT.03.297 Veebilehtede loomine (3 EAP)

Erialamoodul: Digihumanitaaria (24 EAP)

 • HVHV.00.002 Sissejuhatus digihumanitaariasse (3 EAP) (soovitatavalt kõrvaleriala 1. aastal)
  HVEE.04.006 Sissejuhatus R-i ja andmestruktuuridesse (3 EAP) (soovitatavalt kõrvaleriala 1. aastal)
 • HVEE.04.007 Tekstikorpused ja nende analüüs (3 EAP) (soovitatavalt kõrvaleriala 1. aastal)
 • HVEE.00.009 Digihumanitaaria seminar (3 EAP) (soovitatavalt kõrvaleriala 2. või 3. aastal)
  FLFL.00.009 Kvantitatiivse andmeanalüüsi alused humanitaarteadlastele ja rakendustarkvara R (3 EAP) (soovitatavalt võtta enne "Sissejuhatus R-i ja andmestruktuuridesse")
 • HVHV.00.001 Geoinfosüsteemide rakendusvõimalused humanitaarteadustes (3 EAP) (soovitatavalt kõrvaleriala 2. või 3. aastal)
 • HVAJ.02.015 Mäluasutused andmestunud ühiskonnas (6 EAP) (soovitatavalt kõrvaleriala 2. või 3. aastal)

Valikmoodul: Digihumanitaaria (12 EAP)

 • HVEE.04.004 Eesti keele töötlus Pythonis (6 EAP) (soovitatavalt kõrvaleriala 2. või 3. aastal, vaja on programmeerimise eeldusainet)
 • HVEE.00.010 Digihumanitaaria praktika (3 või 6 EAP)
 • HVHV.00.007 Paberilt arvutisse (3 EAP) (loetakse üle aasta)
 • HVVK.14.021 Arvutigraafika (3 EAP) (õppetöö Viljandis)
 • SVUH.00.141 Sissejuhatus internetiuuringutesse (4 EAP)
 • SHZU.05.033 Infoühiskonna aktuaalsed teemad (3 EAP)
 • LTAT.05.031 Kasutajakogemus digitoodetes - sõnaline ja visuaalne disain
 • LTAT.00.020 Digitaalne maailmapilt (6 EAP)
 • HVLC.00.017 Andmepõhise humanitaaria projekt (6 EAP) (soovitatavalt kõrvaleriala 2. või 3. aastal)
 • LTAT.01.008 Digihumanitaaria teadusseminar (3 EAP) (soovitatavalt kõrvaleriala 2. või 3. aastal)

2022/23. õa õppekava:

Suunamoodul: Infotehnoloogia (24 EAP)

 • OIAO.06.050 Infopädevuse alused (3 EAP)
 • MTAT.07.028 Infoturve (3 EAP)
 • MTAT.03.132 Multimeedia (3 EAP)
 • MTAT.08.006 Operatsioonisüsteemid (3 EAP)
 • MTAT.03.236 Programmeerimise alused (3 EAP)
 • HVEE.04.028 Programmeerimine Pythonis tekstiandmetega (3 EAP) (eeldusaine "Programmeerimise alused")
 • MTAT.03.105 Sissejuhatus andmebaasidesse (3 EAP)
 • MTAT.03.297 Veebilehtede loomine (3 EAP)

Erialamoodul: Digihumanitaaria (24 EAP)

 • HVHV.00.002 Sissejuhatus digihumanitaariasse (3 EAP) (soovitatavalt kõrvaleriala 1. aastal)
  HVEE.04.006 Sissejuhatus R-i ja andmestruktuuridesse (3 EAP) (soovitatavalt kõrvaleriala 1. aastal)
 • HVEE.04.007 Tekstikorpused ja nende analüüs (3 EAP) (soovitatavalt kõrvaleriala 1. aastal)
 • HVEE.00.009 Digihumanitaaria seminar (3 EAP) (soovitatavalt kõrvaleriala 2. või 3. aastal)
  FLFL.00.009 Kvantitatiivse andmeanalüüsi alused humanitaarteadlastele ja rakendustarkvara R (3 EAP) (soovitatavalt võtta enne "Sissejuhatus R-i ja andmestruktuuridesse")
 • HVHV.00.001 Geoinfosüsteemide rakendusvõimalused humanitaarteadustes (3 EAP) (soovitatavalt kõrvaleriala 2. või 3. aastal)
 • HVAJ.02.015 Mäluasutused andmestunud ühiskonnas (6 EAP) (soovitatavalt kõrvaleriala 2. või 3. aastal)

Valikmoodul: Digihumanitaaria (12 EAP)

 • HVEE.04.004 Eesti keele töötlus Pythonis (6 EAP) (soovitatavalt kõrvaleriala 2. või 3. aastal, vaja on programmeerimise eeldusainet)
 • HVEE.00.010 Digihumanitaaria praktika (3 või 6 EAP)
 • HVHV.00.007 Paberilt arvutisse (3 EAP) (loetakse üle aasta)
 • HVVK.14.021 Arvutigraafika (3 EAP) (õppetöö Viljandis)
 • SVUH.00.141 Sissejuhatus internetiuuringutesse (4 EAP)
 • SHZU.05.033 Infoühiskonna aktuaalsed teemad (3 EAP)
 • LTAT.00.020 Digitaalne maailmapilt (6 EAP)
 • HVLC.00.017 Andmepõhise humanitaaria projekt (6 EAP) (soovitatavalt kõrvaleriala 2. või 3. aastal)
 • LTAT.01.008 Digihumanitaaria teadusseminar (3 EAP) (soovitatavalt kõrvaleriala 2. või 3. aastal)

2021/22. õa õppekava:

Suunamoodul: Infotehnoloogia (24 EAP)

 • MTAT.03.010 Arvutikäsitusõpetus (3 EAP)
 • MTAT.07.028 Infoturve (3 EAP)
 • MTAT.08.006 Operatsioonisüsteemid (3 EAP)
 • MTAT.03.105 Sissejuhatus andmebaasidesse (3 EAP)
 • MTAT.03.236 Programmeerimise alused (3 EAP)
 • MTAT.03.256 Programmeerimise alused II (3 EAP)
 • MTAT.03.297 Veebilehtede loomine (3 EAP)
 • MTAT.03.132 Multimeedia (3 EAP)

Erialamoodul: Digihumanitaaria (24 EAP)

 • HVHV.00.002 Sissejuhatus digihumanitaariasse (3 EAP)
 • HVEE.01.006 Suurte tekstiandmete töötlemine ja analüüs humanitaarteadustes (3 EAP) või HVEE.04.007 Tekstikorpused ja nende analüüs (3 EAP)
 • HVEE.04.006 Sissejuhatus R-i ja andmestruktuuridesse (3 EAP)
 • HVAJ.02.003 Ajaloo andmebaasid (3 EAP)
 • HVHV.00.001 Geoinfosüsteemide rakendusvõimalused humanitaarteadustes (3 EAP)
 • FLFL.00.009 Kvantitatiivse andmeanalüüsi alused humanitaarteadlastele ja rakendustarkvara R (3 EAP) (Soovituslik on eelnevalt läbida aine  HVEE.04.006 Sissejuhatus R-i ja andmestruktuuridesse)
 • HVEE.00.009 Digihumanitaaria seminar (3 EAP)
 • HVHV.00.007 Paberilt arvutisse (3 EAP)

Valikmoodul: Digihumanitaaria (12 EAP)

 • HVVK.14.021 Arvutigraafika (3 EAP) (selle asemel valige HVEE.00.027 Arvutigraafika - fototöötlus, tarbegraafika kujundus ja disain (6 EAP))
 • HVVK.14.137 Arvutigraafika - fototöötlus (3 EAP) (selle asemel valige HVEE.00.027 Arvutigraafika - fototöötlus, tarbegraafika kujundus ja disain (6 EAP))
 • HVVK.14.140 Arvutigraafika - tarbegraafika kujundus ja disain (3 EAP) (selle asemel valige HVEE.00.027 Arvutigraafika - fototöötlus, tarbegraafika kujundus ja disain (6 EAP))
 • HVEE.00.010 Digihumanitaaria praktika (3 või 6 EAP)
 • SVUH.00.148 Digikodanik infoühiskonnas (3 EAP)
 • HVVK.14.014 Digitaalne fotograafia (3 EAP)
 • HVEE.04.004 Eesti keele töötlus Pythonis (6 EAP)
 • OIAO.06.050 Infopädevuse alused (3 EAP)
 • SVUH.00.141 Sissejuhatus internetiuuringutesse (4 EAP)

"Methods of extracting keywords and topics from text collections" (Maciej Eder)

The workshop will offer an introduction to information extraction methods from collections of written texts.
Digihumanitaaria demopäev 2023

Digihumanitaaria demopäeval tutvustati üliõpilastele digihumanitaaria kõrvaleriala

DIGIHUMi ettekanne: Andra Siibak

"From artificial intelligence to artificial stupidity. Mapping the dominant enthusiasms and concerns related to the use of AI technologies in education"