Keskusest

2018. aastal loodi digihumanitaaria ja infoühiskonna keskus (DHIK), et pakkuda digihumanitaariale TÜ-s laiemat kõlapinda ja soodustada erialadevahelist koostööd. Keskuse juhataja on Jane Klavan maailma keelte ja kultuuride kolledžist, keskusesse kuuluvad veel kõigi humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna instituutide, arvutiteaduse instituudi ja TÜ raamatukogu esindaja.

Digihumanitaaria õppimisvõimaluste laiendamiseks on keskuses Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) abiga välja töötatud digihumanitaaria kõrvaleriala ja valikmoodul. Õppejõududele ja üliõpilastele pakutakse IKT-koolitusi, luuakse ja avalikustatakse õppematerjale, osaletakse suvekoolide ja konverentside korraldamisel ning tutvustatakse digihumanitaariaga seotud teadustööd ja selle tegemise võimalusi. DHIK-i kaudu on õppetöös osalenud ka välisõppejõud, peamiselt ASTRA toetusmeetme abil.

Tartu Ülikooli peahoone

Algab ülikooli uue arengukava koostamine

Nõukogu

Keskuse juhataja on inglise keele kaasprofessor Jane Klavan. Keskuse nõukokku kuulub üks esindaja igast osalevast struktuuriüksusest.