About Digital Humanities

Digital Humanities in Estonia

Uue põlvkonna humanitaarid vajavad digiteadmisi – Liina Lindström, Jane Klavan, Ann Siiman, Tartu Ülikooli ajakiri Universitas Tartuensis, veebruar 2021, nr 2

Digipädevused humanitaarias: mis, kuidas ja miks? – Jane Klavan, Marge Käsper, Liina Lindström, Merje Miliste, Ann Siiman, humanitaarvaldkonna infokiri, 04.11.2020

Mis on digihumanitaaria, selle olukord ja võimalused? – Liina Lindström, Kuku raadio saade "Kuue samba taga", 22.07.2019

Digihumanitaariast Tartu Ülikoolis – Liina Lindström, Andres Kimber, Tartu Ülikooli e-õppe ajakiri, kevad 2019

Digimeetodite evangelisti loeng avab digimeetodite suvekooli

Kuidas uurida andmestunud ühiskonda? – Anu Masso, Katrin Tiidenberg ja Andra Siibak, Sirp, 26.07.2019

Humanitaaria digistub. Kas see on digihumanitaaria? – Sirli Zupping, Tartu Ülikooli ajakiri Universitas Tartuensis, september 2018, nr 8.

Digimeetodite väljakutsed sotsiaal- ja humanitaarteadustes – Liina Lindström, Andres Kimber, andmeuuringute vanemteadur Anu Masso ja inimgeograafia teadur Anto Aasa, Infoühiskonna keskuse veebiseminar, 29.05.2018

Kuidas 'digi' muudab humanitaariat? – Liina Lindström, Andres Kimber, Artjoms Šela ja Aigi Rahi-Tamm, Infoühiskonna keskuse veebiseminar, 19.09.2017

Valdkondade vastasseis? Digihumanitaaria – see ongi tänane humanitaaria – Liina Lindström ja Kristel Uiboaed, Novaator, 07.06.2017

Noppeid digihumanitaariast I – Märt Väljataga, Vikerkaare blogi, jaanuar 2017

Noppeid digihumanitaariast II – Aro Velmet, Vikerkaare blogi, jaanuar 2017

Noppeid digihumanitaariast III – Marek Tamm, Vikerkaare blogi, jaanuar 2017

Eesti digikultuuri poliitika rahvusvahelises ruumis: areng ja kitsaskohad – Indrek Ibrus, Eesti inimarengu aruanne 2016/2017

Filoloogia vabastamine Exceli käest – Tiit Hennoste, Keel ja Kirjandus, 2016, 8–9

Tools

TAPoR 3 – Text Analysis Portal for Research.

Organisations

Eesti Digitaalhumanitaaria Selts

Digital Humanities Now

Alliance of Digital Humanities Organizations

European Association for Digital Humanities

Digital Humanities in the Nordic Countries

Research journals

Digital Scholarship in the Humanities 

Digital Humanities Quarterly - open-access

Blogs

Digital Scholarship in the Humanities

Digital Humanities, Not