Digihumanitaariast

Digihumanitaariast Eestis

Uue põlvkonna humanitaarid vajavad digiteadmisi – Liina Lindström, Jane Klavan, Ann Siiman, Tartu Ülikooli ajakiri Universitas Tartuensis, veebruar 2021, nr 2

Digipädevused humanitaarias: mis, kuidas ja miks? – Jane Klavan, Marge Käsper, Liina Lindström, Merje Miliste, Ann Siiman, humanitaarvaldkonna infokiri, 04.11.2020

Mis on digihumanitaaria, selle olukord ja võimalused? – Liina Lindström, Kuku raadio saade "Kuue samba taga", 22.07.2019

Digihumanitaariast Tartu Ülikoolis – Liina Lindström, Andres Kimber, Tartu Ülikooli e-õppe ajakiri, kevad 2019

Digimeetodite evangelisti loeng avab digimeetodite suvekooli

Kuidas uurida andmestunud ühiskonda? – Anu Masso, Katrin Tiidenberg ja Andra Siibak, Sirp, 26.07.2019

Humanitaaria digistub. Kas see on digihumanitaaria? – Sirli Zupping, Tartu Ülikooli ajakiri Universitas Tartuensis, september 2018, nr 8.

Digimeetodite väljakutsed sotsiaal- ja humanitaarteadustes – Liina Lindström, Andres Kimber, andmeuuringute vanemteadur Anu Masso ja inimgeograafia teadur Anto Aasa, Infoühiskonna keskuse veebiseminar, 29.05.2018

Kuidas ‘digi’ muudab humanitaariat? – Liina Lindström, Andres Kimber, Artjoms Šela ja Aigi Rahi-Tamm, Infoühiskonna keskuse veebiseminar, 19.09.2017

Valdkondade vastasseis? Digihumanitaaria – see ongi tänane humanitaaria – Liina Lindström ja Kristel Uiboaed, Novaator, 07.06.2017

Noppeid digihumanitaariast I – Märt Väljataga, Vikerkaare blogi, jaanuar 2017

Noppeid digihumanitaariast II – Aro Velmet, Vikerkaare blogi, jaanuar 2017

Noppeid digihumanitaariast III – Marek Tamm, Vikerkaare blogi, jaanuar 2017

Eesti digikultuuri poliitika rahvusvahelises ruumis: areng ja kitsaskohad – Indrek Ibrus, Eesti inimarengu aruanne 2016/2017

Filoloogia vabastamine Exceli käest – Tiit Hennoste, Keel ja Kirjandus, 2016, 8–9

Organisatsioonid

Alliance of Digital Humanities Organizations – koondab digihumanitaaria organisatsioone kogu maailmast

CLARIN – koondab keeleressursse peamiselt sotsiaal- ja humanitaarteaduste uurijatele, teadlastele, tudengitele ja ka kodanikuteadusele

Digital Humanities in the Nordic Countries

Digital Humanities Now – koondab infot digihumanitaaria teadlaste, institutsioonide, konverentside ja blogide kodulehtedelt 

Eesti Digitaalhumanitaaria Selts

European Association for Digital Humanities

Ajakirjad

Digital Scholarship in the Humanities – rahvusvaheline eelretsenseeritud digihumanitaariaajakiri

Digital Humanities Quarterly – open-access, rahvusvaheline, eelretsenseeritud digitaalne ajakiri

Blogid

Digital Scholarship in the Humanities

Digital Humanities, Not – Cesar Gonzalez-Perez kirjutab avatult ja kriitiliselt suurematel digihumanitaariateemadel

Tööriistad

TAPoR 3 – Text Analysis Portal for Research. Siia koondatud rohkelt tööriistu tekstianalüüsiks

"Methods of extracting keywords and topics from text collections" (Maciej Eder)

The workshop will offer an introduction to information extraction methods from collections of written texts.
Digihumanitaaria demopäev 2023

Digihumanitaaria demopäeval tutvustati üliõpilastele digihumanitaaria kõrvaleriala

DIGIHUMi ettekanne: Andra Siibak

"From artificial intelligence to artificial stupidity. Mapping the dominant enthusiasms and concerns related to the use of AI technologies in education"