MA valikmooduli ained

HVAJ.02.003Ajaloo andmebaasid (3 EAP)
HVEE.00.016Andmeteadus ja digihumanitaaria (6 EAP) (loetakse üle aasta)
FLAJ.02.137Digitaalne arhiivindus ja dokumendihaldus (3 EAP) (loetakse üle aasta)
HVEE.04.004Eesti keele töötlus Pythonis (6 EAP)
HVHV.00.001Geoinfosüsteemide rakendusvõimalused humanitaarteadustes (3 EAP)
HVEE.04.008Digiandmed humanitaarteadustes (3 EAP)
FLFL.00.009Kvantitatiivse andmeanalüüsi alused humanitaarteadlastele ja rakendustarkvara R (3 EAP)
HVHV.00.007Paberilt arvutisse (3 EAP) (loetakse üle aasta)
MTAT.03.236Programmeerimise alused (3 EAP)
MTAT.03.256Programmeerimise alused II (3 EAP)
HVHV.00.002Sissejuhatus digihumanitaariasse (3 EAP)
HVEE.04.006Sissejuhatus R-i ja andmestruktuuridesse (3 EAP)
HVEE.04.007Tekstikorpused ja nende analüüs (3 EAP)
  

"Methods of extracting keywords and topics from text collections" (Maciej Eder)

The workshop will offer an introduction to information extraction methods from collections of written texts.
Digihumanitaaria demopäev 2023

Digihumanitaaria demopäeval tutvustati üliõpilastele digihumanitaaria kõrvaleriala

DIGIHUMi ettekanne: Andra Siibak

"From artificial intelligence to artificial stupidity. Mapping the dominant enthusiasms and concerns related to the use of AI technologies in education"