Kõrvaleriala kohta

Digihumanitaaria kõrvaleriala on mõeldud kõigile humanitaarvaldkonna bakalaureuseüliõpilastele, kes soovivad täiendada oma IT-alaseid tehnilisi oskusi ning seostada neid humanitaarteaduste uurimisküsimuste ja andmetega. Ühtlasi annab kõrvaleriala lisapädevused töötamaks tänapäeva infoküllases ning andmestunud maailmas, kus üha enam on vaja ka ise veidi programmeerida, andmeid töödelda, andmebaase planeerida või koostada või vähemalt kõigest sellest paremini aru saada. Digihumanitaaria ei ole päris omaette distsipliin, vaid pakub pigem tehniliste oskuste arendamise võimalust ning rakendamist oma erialal. Digihumanitaaria kohta saab lugeda Novaatorist: "Valdkondade vastasseis? Digihumanitaaria – see ongi tänane humanitaaria".

Kõrvaleriala on ÕIS-is leitav eesti ja soome-ugri keeleteaduse bakalaureuseõppekava alt.

Digihumanitaaria kõrvaleriala koosneb infotehnoloogia suunamoodulist, mis koosneb arvutiteaduse instituudi pakutavatest ainetest, ning digihumanitaaria erialamoodulist ja valikmoodulist. Mooduleid võib võtta paralleelselt. Infotehnoloogia suunamooduli eesmärk on anda sissejuhataval tasemel teadmised ja oskused infotehnoloogia valdkonnas. Digihumanitaaria erialamoodul on humanitaariakesksem ning annab teadmised ja oskused infotehnoloogia rakendamisel humanitaarvaldkonna andmetele. Suunamoodulit ja erialamoodulit soovitame võtta paralleelselt; suunamooduli sees on siiski arvutiteaduste instituudi soovitatud järgnevus. Kursusi saab võtta ka ükshaaval.

Digihumanitaaria aineid õpetavad vastavate teemadega tegelevad inimesed humanitaarteaduste valdkonnast: nooremteadur Maarja-Liisa Pilvik, kaasprofessor Pärtel Lippus, kaasprofessor Meelis Friedenthal, teadur Artjoms Šela, arheoloogia doktorant Andres Kimber, digihumanitaaria spetsialist Peeter Tinits, professor Liina Lindström, lektor Siim Orasmaa jt.

"Methods of extracting keywords and topics from text collections" (Maciej Eder)

The workshop will offer an introduction to information extraction methods from collections of written texts.
Digihumanitaaria demopäev 2023

Digihumanitaaria demopäeval tutvustati üliõpilastele digihumanitaaria kõrvaleriala

DIGIHUMi ettekanne: Andra Siibak

"From artificial intelligence to artificial stupidity. Mapping the dominant enthusiasms and concerns related to the use of AI technologies in education"