Nõukogu

Keskuse juhataja on inglise keele kaasprofessor Jane Klavan.

Keskuse nõukokku kuulub üks esindaja igast osalevast struktuuriüksusest.

  • Andra Siibak, nõukogu esimees, ühiskonnateaduste instituut
  • Aigi Rahi-Tamm, ajaloo ja arheoloogia instituut
  • Alexandra Milyakina, filosoofia ja semiootika instituut
  • Liina Lindström, eesti ja üldkeeleteaduse instituut
  • Liina Lukas, kultuuriteaduste ja kunstide instituut
  • Anu Põldsam, usuteaduskond
  • Kadri Steinbach, Viljandi kultuuriakadeemia
  • Kadri Muischnek, arvutiteaduse instituut
  • Lilian Neerut, Tartu Ülikooli raamatukogu
Tartu Ülikooli peahoone

Algab ülikooli uue arengukava koostamine

Keskusest

2018. aastal loodi digihumanitaaria ja infoühiskonna keskus (DHIK), et pakkuda digihumanitaariale TÜ-s laiemat kõlapinda ja soodustada erialadevahelist koostööd.