Autor:
Ann Siiman

Parima digihumanitaaria-alase magistritöö ja bakalaureusetöö stipendium (500 ja 300 eurot)

Statuut

Digihumanitaaria ja infoühiskonna keskus kuulutab välja konkursi 2022/23. õa parimate digihumanitaaria-alaste lõputööde (bakalaureuse- ja magistritöö) leidmiseks.

Lõputöö peab vastama järgmistele tingimustele ehk see:

● on iseseisev empiiriline uurimus, mis lahendab mingit uurimisküsimust, tuginedes digitaalsena sündinud või digitaliseeritud materjalidele/andmetele, st oodatud on empiirilised andmepõhised uurimused, kvalitatiivsed uurimused digikontekstidest, loodud andmebaasid ja ressursid ning digihumanitaaridele mõeldud tööriistad ja rakendused,
● rakendab kasutatavate materjalide/andmetega digimeetodeid ja -vahendeid, mis võimaldavad materjale/andmeid töödelda, visualiseerida või analüüsida kvantitatiivselt või kvalitatiivselt uudsel viisil, panustades nii digihumanitaaria-alasesse teadustöösse,
● koondab vajadusel mitme eri valdkonna teadmisi ja oskusi,
● on võimalusel seotud valdkonnas aktuaalsete teooriatega,
● kasutab andmete ja andmetöötluse puhul võimaluse korral avatud andmeid ja lähtekoodi,
● on kaitstud Tartu Ülikoolis humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas.

Lõputöö esitatakse koos juhendaja hinnanguga tööle, töö kvaliteedile ja seostele digihumanitaariaga.

Lõputöö ja juhendaja allkirjaga hinnang esitatakse elektrooniliselt 15. septembriks 2023 digihumanitaaria ja infoühiskonna keskuse koordinaatorile Ann Siimanile (ann.siiman@ut.ee).

Lõputöid hindab kolmeliikmeline komisjon, kes võtab arvesse uurimisküsimuse ja -meetodite uuenduslikkust ning töö üldist kvaliteeti. Otsus tehakse 15. oktoobriks.

Välja antakse kaks rahalist preemiat: 500 eurot parima magistritöö ja 300 eurot parima bakalaureusetöö eest. Keskus pakub võimalust oma töö tulemusi laiemalt tutvustada.

Digihummide parimad

Selgusid digihummide parimad

Digihummide parimad

Digihummide parimad saavad stipendiumid

Tartu Ülikooli peahoone Eesti lippudega

Selgunud on tänavused aasta õppejõu auhinna saajad